søndag 22. desember 2013

Trekantsjal

Eg kjøper alltid eit nøste eller to ekstra når eg skal setje i gong med eit prosjekt. Viss ein har opplevd å få for lite garn nokon gong, så skjønar ein kvifor. Som regel kjøper eg garn ei god stund før eg startar strikkinga, og då er det ikkje alltid så lett å få tak i garn med same innfarging. Det var derfor to nøste med BabyAlpaca Silk att etter jakkeprosjektet frå tidlegare i sommar. Kva skulle eg bruke dette til? Valet fall på eit trekantsjal, sidan dette var eit garn som eg kunne ha på huda utan å bli raudflamma og desperat av kløe.

Dette sjalet er så enkelt å strikke at "selv mor kan klare det". Eg starta med 5 masker og så auka eg fire masker annakvar omgang. Aukinga skjedde ved å lage eit kast på pinnen på kvar side av midtmaska og rett innanfor kanten, altså etter fyrste og før siste maske. Mønsteret har eg laga ved å legge inn nokre omgangar med holrad her og der. Enkelt og greit. No er eg budd til vinteren.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar