torsdag 19. februar 2015

Varme trompetistfingrar

Ein ung trompetist trong nye vottar - gjerne noko med musikktema. Eg var inne på tanken på å teikne mønster sjølv, men det trong eg slett ikkje. Passande mønster var å finne på nettet, så her var det berre å leite fram litt Falk frå den store kassa under trappa og gå i gong.